Dakisolatie

Een dak aan de buitenkant isoleren gebeurt vooral bij het herstellen of vernieuwen van de dakbedekking. Deze methode is handig als de ruimte onder het dak al afgewerkt is omdat de afwerking dan niet veranderd hoeft te worden.

Dakisolatie aan de buitenkant plaatsen voorkomt ruimteverlies binnen, maar is wel duurder dan dakisolatie aan de binnenkant.

 

Dak isoleren langs buiten

Een hellend dak wordt traditioneel gezien meestal aan de binnenzijde geïsoleerd. Toch is isolatie aan de buitenkant ook een prima optie. Een dak dat geïsoleerd is aan de buitenzijde noemt men ook wel ‘Sarkingdak’. Deze moderne manier van isoleren aan de buitenkant, biedt een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele manier van werken.

 

Voordelen en nadelen van buitenaf isoleren

Elke isolatiemethode heeft zijn positieve en minder positieve eigenschappen. Ook bij een Sarkingdak is dit het geval. Om na te gaan of dakisolatie langs buiten de beste optie is, doe je er goed aan onderstaande zaken af te wegen:

Voordelen

- De binnenzijde van de woning blijft onaangetast. Er is ook geen ruimteverlies binnen.
- Een Sarkingdak kan snel gerealiseerd worden. Bij isolatie aan de binnenkant  is de binnenruimte langere tijd onleefbaar.
- De dakconstructie is goed beschermd tegen vocht en weersinvloeden (vorst, uitzetten en krimpen).
- Interessant bij renovaties van de dakbedekking.
- De isolatieschil is bij deze vorm van dakisolatie ononderbroken. Dit in tegenstelling tot isolatie langs de binnenzijde waarbij sneller koudebruggen kunnen ontstaan.

Nadelen

- Een Sarkingdak isoleren vergt de nodige expertise. Zo is een goede luchtdichtheid soms wat lastig te realiseren zonder de juiste kennis en ervaring.

- Het type isolatiemateriaal dat bij deze vorm van isoleren wordt gebruikt (veelal stijve isolatiepanelen) is minder geluidwerend dan de standaard isolatiematerialen zoals rotswol en glaswol.

 

Bestaande dakpannen recupereren/Hergebruiken?

Soms rijst bij huiseigenaren de vraag of het niet mogelijk is om bij dakrenovatie de bestaande pannen te recupereren. In principe is dat mogelijk maar om onderstaande redenen is het niet aan te raden dit te doen:

– Oude pannen, die op een niet geïsoleerd dak hebben gelegen hebben vaak last van onzichtbare vorstschade. Wanneer ze dan op een goed geïsoleerd dak worden gelegd, bestaat het risico dat ze bij vorst kapot gaan vriezen.

– Het is voor de dakdekker lastig om met oude pannen het nieuwe dak esthetisch perfect af te werken. Meestal zijn de pannen niet maatvast, wat het leggen ervan bemoeilijkt.

 

Platdak isoleren

Een warm dak heeft betrekking op de locatie van de isolatie ten opzichte van het dakbeschot. Bij een warm dak wordt de dakisolatie aan de buitenkant van de dragende constructie aangebracht. Bovenop deze isolatie wordt dan een afdekking of waterkerende laag geplaatst zoals epdm, rubber of roofing.

Bij een warm dak is er geen spouw. Dat maakt dat het dak samen met de woning opwarmt. Daardoor is de dakconstructie meer bestand tegen verschillende weersomstandigheden en is er minder kans op scheurvorming in de dakvloer. Dakisolatie van buitenaf zorgt er ook voor dat het dak fungeert als warmtebuffer. Het dak slaat overdag namelijk warmte op en geeft deze ‘s avonds geleidelijk af.

Bij een dak geïsoleerd aan de buitenkant wordt er onder de dakisolatie een dampscherm aangebracht. Dat voorkomt dat het vocht van de onderliggende verdieping de isolatie bereikt en condenseert, wat een negatieve invloed heeft op de isolatiewaarde.

Een dak isoleren aan de buitenkant is de meest gebruikte techniek van dakisolatie, vooral bij platte daken. Bij de plaatsing zijn er 2 opties. Of de bestaande dakhuid wordt verwijderd, of een nieuw warm dak wordt geplaatst bovenop de bestaande dakhuid. De isolatie kan mechanisch worden geplaatst met behulp van koudlijm of een schuimende PU-lijm. De isolatie losliggend plaatsen is ook mogelijk.

 

Dak isoleren buitenkant: voordelen opgesomd

Relatief goedkoop in vergelijking met andere methodes.

Beter bestand tegen temperatuurschommelingen en dus minder risico op scheurvorming.

Eenvoudigere plaatsing van isolatie in hoeken.

Minder risico op plasvorming en algengroei.